Følgere

Translate

tirsdag 25. mars 2014

Herrekort / herrekort

 På dette kortet har jeg brukt ark fra Pion Design, stempel fra North Star Stamps (det store) og Kreativ hobby (det lille) og metallpynt fra Tim Holtz.
Here i used sheets from Pion design, stamps from North Star Stamps (the big one) and Kreativ hobby (the small one) and metal charms from Tim Holtz.
 Stemplet på innsiden er fra Norsk Stempelblad
The stamp inside is from Norsk Stempelblad.
Challenges:

mandag 24. mars 2014

Konfirmasjonskort / confirmation card


Her har jeg brukt Pion design ark, tekststempler fra Storyteller, mannestempel fra Kort & godt, klokke fra Storyteller, tannhjul fra Tim Holtz og dies fra Cookie cutter.
I used sheets from Pion design, text stamps from Storyteller, man stamp from Kort & godt, watch from Storyteller, gears from Tim Holtz and dies from Cookie cutter.


Challenges:

søndag 23. mars 2014

Herrekort / card for a man

Her er enda et kort basert på North Star Stamps skisseutfordring.
Here is another card based on North Star Stamps sketch challenge.

 Jeg vet ikke produsenten av disse arkene, noen som vet? Mannen og gearene er i alle fall diekuttet fra Tim Holtz dies og stemplet er fra North Star Stamps.
I don´t know the manufacturer of these sheets, anybody who knows? The umbrella man and the gears are from Tim Holtz and the stamp is from North Star Stamps.
 Stemplet på innsiden er også fra North Star Stamps og diesene er fra Spellbinders.
The Stamp inside is also from North Star Stamps and the dies are from Spellbinders.
Challenges:

Vintage bursdagskort

Jeg bare elsker skisseutfordringer så nå er det North Star Stamps skisseutfordring som blir bombardert med mine bidrag :-) Dette kortet er også inspirert av Vintages søm-utfordring og Kort o Manias bingoutfordring.
I just love sketch challenge, so now I'm bombarding North Star Stamps with my cards :-) This card is also inspired by Vintages seam challenge and Kort o Manias bingo challenge.

 Arkene er fra Pion design, det store stemplet er fra North Star Stamps og det lille er fra Kreativ hobby og rosene er fra Storyteller og Papirdesign.
The papers are from Pion design, the big stamp is from North Star Stamps and the small one is from Kreativ hobby and the roses are from Storyteller and Papirdesign.
 Stemplet på innsiden er også fra North Star Stamps.
The stamp inside is also from North Star Stamps.

Challenges:

lørdag 22. mars 2014

Z-brettet bursdagskort / z-folded birthday card

Her er et z-brettet bursdagskort.
Here is a z-folded birthday card.
Jeg har brukt ark fra Pion design, stempel og sommerfugl fra Storyteller, roser fra Storyteller og Wild Orchids, bilde fra Ladybug and friends og halvperler fra Kort & godt.
I used papers from Piond design, stamp and butterfly from Storyteller, roses from Storyteller and Wild orchids, image from Ladybug and friends and pearls from Kort & godt.

Challenges:


Vintage bursdagskort / vintage birthday card

Her er enda et kort som er basert på North Star Stamps skisseutfordring og Vintages søm-utfordring.
Here is another card based on North Star Stamps sketch challenge and Vintages seam challenge.
Også her har jeg brukt ark fra Pion design. Stemplene er fra North Star Stamps, blomstene er fra Storyteller og papirdesign og halvperlene er fra Kort & godt.
As the other card, I used paper from Pion design. The stamps are from North Star Stamps, the flowers are from Storyteller and Papirdesign and the pearls are from Kort & godt.

Challenges:


fredag 21. mars 2014

Tesabrettet kort / tesa folded card

Dette kortet er laget med tanke på Vintage utfordringen og på North Star Stamps skisseutfordring (jeg har tatt med den frihet å speilvende skissa). Mal på denne bretteteknikken finner du her.
This card is made with the Vintage challenge and the sketch challenge at North Star Stamps in mind (i took the liberty to reverse the sketch). You find a tutorial here.
Alle arkene er fra Pion design, begge stemplene er fra North Star Stamps, blomstene er fra Storyteller og Wild Orchids og charmsene er fra Storyteller. Halvperlene er fra Kort & godt.
All the papers are from Pion design, both stamps are from North Star Stamps, the flowers are from Storyteller and Wild Orchids and the charms are from Storyteller. The pearls are from Kort & godt.

Jeg har brukt magneter både bak tagen for å holde den på plass og på begge sidene for å holde kortet lukket.
I used magnets both behind the tag to keep it in place and on both sides so the card is hold shut.


Challenges:


Veskekort / purse card

Her er et veskekort jeg laget basert påTrykkpressas utfordring (rød og hvit) denne måneden. Jeg har laget en mal som du finner her. Denne vesken er imidlertid noe mindre enn den på tutorialen, jeg har laget den ut fra størrelsen 9"x9" slik at lokket er klippet ut sammen med resten.
Here is a purse card I made based on this month challenge at Trykkpressa (red/white). I made a tutorial you can find here. This purse is a bit smaller than the one in the tutorial. I made this one from a 9"x9" paper so that the lid is cut from the same paper and not loose.
Alle stemplene er fra Papirdesign, rosene er fra Papirdesign og Storyteller og arkene er fra Panduro.
All stamps are from Papirdesign, the roses are from Papirdesign and Storyteller and the papers are from Panduro.

Challenges:


onsdag 12. mars 2014

Konfirmasjonskort til gutt / confirmation card for a boy

Her er et konfirmasjonskort til en gutt som er laget basert på Papirdesigns skisseutfordring denne måneden og på Vintages monokromatiske utfordring.
Here is a card for confirmation ceremony I made based on this month sketch challenge at Papirdesign and Vintages monochromatic challenge.Jeg har brukt ark fra Pion design, stempler fra Papirdesign og pynt fra Tim Holtz.
I used papers from Pion design, stamps from Papirdesign and metal charms from Tim Holtz.

Challenges:

søndag 9. mars 2014

Stort/hvitt bursdagskort / black/white birthday card

Her er enda et kort laget basert på Papirdesigns skisseutfordring denne måneden.
Here is another card made based on this months sketch challenge at Papirdesign.
Stemplene og rosene er fra Papirdesign, arkene er fra Glitz design, bildet er fra Ladybug and friends, disene er fra Spellbinders og punchen fra MS.
The stamps and the roses are from Papirdesign, the papers are from Glitz design, the image is from Ladybug and friends, the dies are from Spellbinders and the punch is from MS.
Challenges:Blått bursdagskort / blue birthday card

Dette kortet er laget basert på Papirdesigns skisseutfordring denne måneden.
This card is made based on this months sketch challenge at Papirdesign.
Arkene er fra. Maja design, stemplene fra Papirdesign, Storyteller og North Star Stamps og rosene er fra Storyteller og Papirdesign.
The papers are from Maja design, the stamps from Papirdesign, Storyteller og. North Star Stamps and the roses are from Papirdesign and Storyteller.
Braden er fra Kaiser Craft, diesene er fra Spellbinders og Sizzix og punchen fra MS.
The brad is feom Kaiser Craft, the dies are from Spellbinders and Sizzix and the punch is from MS.
Challenges:

mandag 3. mars 2014

Rødt og hvitt konfirmasjonskort / red and white confirmation card

Dette kortet er laget basert på Trykkpressas utfordring, rødt og hvitt til ungdommen og Papirdesigns skisseutfordring.
This card is made based on Trykkpressas challenge; red and white for the youth and the sketch challenge at Papridesign.
 Jeg har brukt ark fra Papirdesign, roser fra Papirdesign, Storteller og Kort & godt og stempler fra Papirdesign. Halvperlene er fra Kort & godt og diesene er fra Tim Holtz og Spellbinders. Punchen er fra MS.
I used paper from Papirdesign, roses from Papirdesign, Storyteller and Kort & godt and stamps from Papirdesign. The pearls are from Kort & godt and the dies are from Tim Holtz and Spellbinders. The punch is from MS.
 Arket på kjolen er ukjent.
The paper for the dress is unknown.


Challenges:

Konfirmasjonskort til gutter / confirmation cards for boys

Her er to konfirmasjonskort til gutter som er ganske like. 
Here is two confirmation cards for boys that are pretty similar.
 På begge kortene har jeg brukt ark fra FabScraps og metallpynt fra Tim Holtz. På dette kortet har jeg brukt stempler fra Kort & godt og Storyteller.
I used papers from FabScraps and metal charms from Tim Holtz on both cards. The stamps on this card is from Kort & godt and Storyteller.


 Stemplet på dette kortet er fra Kort & godt.
The stamp on this card is from Kort & godt.Challenges:

Lilla bursdagskort / lilac birthday card

Dette kortet er laget basert på Papirdesigns skisseutfordring denne måneden, og fargene er valgt ut fra Vintages monokromatisk utfordring.
This card is made based on this months sketch challenge at Papridesign, and the colors are chosen to fit the monochromatic challenge at Vintage challenge.
 Jeg har brukt ark fra Papirdesign og Kort & godt, blomster fra Papirdesign, Wild orchids og Panduro og stempler fra Norsk stempelblad.
I used papers from Papirdesign and Kort & godt, flowers from Papirdesign, Wild orchids and Panduro and stamps from Norsk stempelblad.Challenges:

Vintage bursdagskort / vintage birthday card

 Her har jeg brukt ark fra Papirdesign og 7 gypsies, blomster fra Papirdesign og Wild orchids og stempel fra Storyteller og Norsk stempelblad.
Here I used papers from Papirdesign and 7 gypsies, flowers from Papirdesign and Wild orchids and stamps from Storyteller and Norsk stempelblad.

Challenges: